Så kan klimatförändring ha påverkat skogsbränder

Dela

Varje år drabbas flertal länder av extrema naturbränder. Under år 2020 härjade skogsbränderna fritt runt om i världen, både Sibirien och Australien drabbades extremt hårt. Året dess för innan var det Alaska och Amazonas och i år Kalifornien och Malaga för att bara nämna ett få.

Forskare över hela världen är övertygade om att klimatförändringar är en stor del till varför allt fler områden drabbas av skogsbränder. Jorden har värmts upp under flera decennier och sedan år 1880 då temperaturmätningar började göras har jordens medeltemperatur höjts med dryga 1,15 grader. Men bara de senaste 3-5 åren har den globala uppvärmningen eskalerat enligt Met Office.

 Förutom smältande polarisar och höjning av havsytan så orsakar den stigande värmen torka vilket leder till att bränder sprids lättare och snabbare. Bränder sprids oftast under marken, då det är varmt och torrt.

Men det är inte bara den globala uppvärmningen som ökar risken för skogsbränder. Bränderna eldar i sin tur på klimatförändringarna och det hela blir som en stor ond cirkel. När det brinner i skogar frisätts det stora mängder av växthusgaser så som koldioxid vilket fortsätter att mata den globala uppvärmningen ännu mer.

Skogsbrand thailand 2020 klimatförändring
Skogsbrand Thailand 2020

90% av alla skogsbränder startar på grund av människor, oavsiktligt som avsiktligt.
En avsiktlig brand kan exempelvis vara att man röjer mark för bygge, produktion eller jordbruk. Det är detta som kallas för avskogning. De största bovarna för avskogning är odling, betesdrift, bebyggelse, eller uttag av ved, virke, massaved eller råvara för träkolsframställning. 

Genom att minska på överkonsumtionen, som idag tyvärr är rätt så vanlig, kan man bidra till att avskogning minskar. Plast är ett annat stort samtalsämne där man debatterar fram och tillbaka plastens påverkan på klimatförändringen. Idag slängs det otroligt mycket skräp i naturen däribland mycket plast. Plasten försvinner aldrig utan smälts och delas upp i mindre bitar som hamnar i bland annat havet, dessa små plast partiklar finns sedan kvar i naturen och orsakar stora problem för både växtligheter och djur. 

Vi på tiotrad.se har som mission att inspirera och hjälpa till att förbättra människans syn på plast och överkonsumtion. Vi är även med och hjälper till att planera ny skog. För varje såld bambutandborste från tiotrad.se förser vi naturen med 10 nya träd som planteras. Tio stycken träd gör ingen skog men med fler engagerade kunder kan vi på sikt bygga upp våra skogar igen! Tiotrad.se erbjuder idag bambutandborstar på prenumeration så att din tandborste byts ut varannan månad vilket är den rekommenderade längden på hur länge man kan använda en innan man behöver byta ut sin tandborste till en ny. På ett år har du som prenumerant på våra bambutandborstar hjälpt till med att plantera 60 träd!  

TioTräd är ett koncept för att minska plastförbrukning och avskogning. Hos oss kan du prenumerera på en klimatsmart tandborste och plantering av 10 träd varannan månad för endast 59 kronor.

Dela

Kommentera