Så här många träd har vi planterat

Vi vill göra allt för att vara ett transparant företag

På denna sida kan du som kund eller som potentiell kund se hur många träd vi planterat till dags datum. Den uppdateras i realtid så du kan alltid ha koll på hur många träd vi totalt har planterat!

Vi använder oss av den kända sidan TrillionTreeCampaign.org för att visa hur många träd vi planterat. Från 2007 till idag har de planterat över 15 miljarder träd genom sin sida. Vi har valt att visa hur många träd vi planterar genom TrillionTreeCampaign för att skapa transparens så du som kund ser att vi tar oss närmare vårt mål med varje tandborste.

Tack för att du är med och stöttar oss i kampen att återställa skogarna och minska plastförbrukningen!