Klimatkrisens konsekvenser

Några konsekvenser du bör känna till

Sophie TioTräd

Artikelförfattare
Sophie Wallmark

Dela

Enligt WWF så står vi inför en global katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 2070 – vilket tyvärr är helt omöjligt. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll ännu tidigare, redan år 2050. Om detta inte sker, är det inte längre en fråga om det blir en katastrof, utan när och hur stor den kommer bli och vilka som drabbas hårdast.

Redan idag drabbas de fattigaste länderna värst och troligtvis kommer det fortsätta i framtiden också, vilket gör klimatkrisen till en samhällelig rättvisefråga. Fattigdomen ökar i takt med att krisen ökar och vi måste alla göra något för att sätta stopp för denna katastrof. 

TioTräd är ett koncept för att minska plastförbrukning och avskogning. Hos oss kan du prenumerera på en klimatsmart tandborste och plantering av 10 träd varannan månad för endast 59 kronor.

Klimatförändringar innebär inte enbart stigande temperaturer, även känt som global uppvärmning, utan även extrema väder, skiftande djurpopulationer och livsmiljöer, stigande hav och en rad andra effekter. Ett flertal effekter finns redan dokumenterade av forskare: 

Dokumenterade effekter av klimatförändringarna

 • Isar smälter över hela världen, särskilt vid jordens poler. 

 • De smältande isarna bidrar till den ökande havsnivån.

  Den globala havsnivån stiger med 3,2 millimeter per år och stigningen sker snabbare under de senaste åren. 

 • Stigande temperaturer skadar ekosystemet allvarligt.

  Haven blir varmare och surare. Det påverkar djurlivet och deras livsmiljöer. Vissa pingvinarter på Antarktis har utrotats med omkring 90%. 

 • Skadedjur tar över ekosystemen

  Alla arter tar inte skada – myggor, fästingar, maneter och skadedjur blomstrar. Barkbaggar, exempelvis, som livnär sig på granar och tallar, har förstört miljontals hektar skogsmark i USA. 

 • Höjda havsnivåer

  Höjda havsnivåer är att förväntas. Funafuti i Stilla Havet är en av de ö-nationer som riskerar att försvinna helt på grund av klimatförändringarna.

 • Ökad nederbörd

  Nederbörd i form av regn och snöfall har ökat världen över. Ändå upplever många områden svår torka, vilket ökar risken för bränder, förlorade grödor och brist på dricksvatten.

Listan kan tyvärr göras ännu längre… 

Om du som läser det här, har några konkreta tips för en klimatvänligare vardag så dela dem gärna i kommentarsfältet! Om du som läser det här behöver några tips för att minska din plastanvändning så läs vår senaste artikel och var med och gör skillnad! 

Dela

Kommentera