Affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

§ 1 Villkorsändring

Tioträd förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela kund om förändringarna ifråga.
Dock gäller alltid de Allmänna Villkor som finns publicerade på hemsidan vid beställningstidpunkten för köp- och returprocess. Genomförd beställning anses bekräfta att kunden är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap.

§ 2 Behandling av Personuppgifter

Tioträd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns på Integritetspolicy.

§ 3 Slutande av avtal/beställningsprocess

På tiotrad.se finns möjlighet att beställa artiklarna som visas där. Såvida begärda uppgifter lämnas i beställningsprocessen och beställningen skickas in ger kunden Tioträd ett bindande bud. Telefon såväl som Internetbeställningen tillkommer härvid samma verksamhet. Med beställningen förklarar kunden bindande att den accepterar dessa allmänna affärsvillkor och avser köpa de beställda artiklarna. Tioträd bekräftar ankomsten av kundens beställning genom en bekräftelse av mottagande. Denna bekräftelse av mottagande representerar inget godkännande av beställningen. Avtalet blir effektivt med mottagande av artiklarna genom kundens samtycke, dock senast efter utgången av 14 dagars returfrist. Bindningstid för prenumeration är för närvarande 12 månader och fortsätter sedan löpande. Angivna priser gäller inklusive moms om inget annat påtalats.

§ 4 Allmänna leveransvillkor

Beställda varor skickas från Tioträds eller leverantörers lager till av kunden angiven leveransadress. Vid faktura eller delbetalning kan leverans endast ske till folkbokföringsadress. Det är inte möjligt att ändra leveransadress efter att leveransen påbörjats. Det åligger kunden att kontrollera varorna vid mottagandet och inom två dagar göra en anmälan av eventuella skador via skrivet media som epost, brev eller kontaktformulär Upphävandet ska sändas till någon av nedanstående:

 • E-post: hej@tiotrad.se
 • Adress: Magnetvägen 4 46138 Trollhättan
 • kontaktformulär

Visuella skador på emballage eller varor skall anmälas direkt till ansvarig transportör eller utlämningsställe vid mottagande av vara. Signerad fraktsedel utan anmärkning av kunden anses vara fullt godkänd leverans. Vid skada får varken gods eller emballage kasseras innan slutförd utredning. Tioträd ansvarar inte för leveranssvårigheter beroende på tredje part exempelvis leverantörer, speditionsföretag och liknande. Vissa orter har inte utkörning varje dag vilket kan medföra ökad leveranstid. Den utskrivna leveranstiden avser endast helgfria vardagar. Till orter med postnummer som börjar på 8 eller 9 tillkommer 1-2 arbetsdagar. Leveranstiden anges endast i informationssyfte och är inte bindande för Tioträd. För outlöst gods debiteras 199 kr/order. Sedvanlig påföljd vid utebliven betalning är inkassoåtgärder med därpå följande kostnader, för närvarande 180 kr. Vid specialbeställd vara äger Tioträd rätt att debitera totala kostnaden för varan och kringkostnader. Faktura på dessa kostnader samt kostnader för inkasso, överlämnas till Kronofogdemyndigheten för sedvanliga inkassoåtgärder.

§ 5 Allmänna betalningsvillkor

Tioträd erbjuder förskottsbetalning i form av kortbetalningar. Vid faktura och delbetalning kan kreditupplysning bli aktuellt. Fullständiga betalvillkor visas i kassan och i följande länk, Nets. I de fall ej lagerförd vara (beställningsvara) förskottsbetalats kan Tioträd på grund av slutförsäljning eller prisjusteringar inte garantera leverans eller leverans till uppgivet pris. I detta avseende är kundens beställning ett erbjudande som Tioträd först accepterar genom leverans. Under processen för förskottsbetalningen görs ingen reservation av önskad vara. Vid ej möjlig leverans ges kunden nytt erbjudande med ersättningsvara, accepteras ej detta betalas köpsumman tillbaks. Återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar, i högsäsong, helg- och semestertider kan det dröja något längre. Samtliga priser gäller med reservation för slutförsäljning och förändrade priser hos leverantörer eller mellanförsäljning av Tioträds egna lagerförda varor. För kortbetalning används 3D Secure, en global säkerhetsstandard utvecklad av Visa och Mastercard för internetbetalning. Överföringen krypteras, och pengarna dras först vid godkännande av ordern. Betalningen går via betalväxeln Nets. All kommunikation mellan butiken och kunds bank sköts av Nets och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Tioträd har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan inte registrera eller lagra kundens kortuppgifter.

§ 6 Information om upphävande

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras från och med den 1 april 2005 i Distans- och hemförsäljningslagen. Som konsument ges i Distans- och hemförsäljningslagen rätten att ångra köp. Ångerrätten gäller 14 dagar från att beställd vara mottages. Kunden kan ångra sitt köp och returnera en vara oavsett skäl. Inom ramen för upphävandeförklaringen ombeds kunden att frivilligt meddela skälet till återlämnandet, Tioträd kan dock behöva ta in andra upplysningar nödvändiga för en snabb och effektiv bearbetning. Vid åberopande av ångerrätten bekostas returfrakten av kunden. Återbetalning från oss sker senast inom 30 dagar från att Tioträd mottagit den returnerade varan. Ett krav för att ångerrätten ska gälla är att levererade varor ska vara oanvända och paketerade i originalemballage. Om någon skada, i samband med retur skett, eller om produkterna skulle komma bort, upphör ångerrätten att gälla. Observera att Distans- och hemförsäljningslagen ej gäller för varor som specialbeställts för kunds räkning. Tioträd förbehåller sig rätten att, i enlighet med konsumentköplagen, ta ut eventuella kostnader i samband med beställning. Typiska sådana kostnader kan utgöras av tur och retur-fraktavgifter till Tioträds grossister/till lager, rengöring av varor, transaktionskostnader, hanteringskostnader, administrativa kostnader etc. Vid val av prenumeration med bindningstid så gäller ångerrätten endast vid första leveransen.

För att kund ska kunna göra ångerrätten gällande måste kunden inom ångerfristen meddela Tioträd via skrivet media som epost, brev eller kontaktformulär att köp ångras och önskar returnera beställda varor enligt distansköplagen. Upphävandet ska sändas till någon av nedanstående:

 • E-post: hej@tiotrad.se
 • Adress: Magnetvägen 4 46138 Trollhättan
 • kontaktformulär

§ 7 Reklamation av inköpt vara

Rätt till reklamation gäller endast då felet är ursprungligt, dvs fabrikationsfel i varan i enlighet med det som är beskrivet i Konsumentköplagen. Om fel i varan upptäcks inom tre månader från inköpsdatumet kan felet anses som ursprungligt och kunden skall omedelbart, då felet upptäcks, kontakta Tioträd via e-post, brev eller kontaktformulär för åtgärd.

Vid fortsatt användning anses reklamationsrätten förbrukad. Den yttersta fristen för reklamation från privatpersoner är tre år från mottagandet av varan. Vid samtliga reklamationer sker en produktkontroll. Vid godkänd reklamation ersätts kund med likvärdig produkt samt för eventuella utlägg som returfrakt. Tioträd måste alltid konstatera tillverknings eller materialfel innan ny produkt skickas. Vid ej godkänd reklamation debiteras kunden tillkommande hanteringskostnader.

§ 8 Klagomålsförfarande:

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Tioträds kundtjänst. Vid en eventuell tvist följer Tioträd beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Vid tvist om tolkningen utav dessa villkor ska den tolkas enligt svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand utav allmän domstol.
Det går även att lämna klagomål online via en online-portal skapad av EU för att hjälpa missnöjda kunder. För klagomål av varor eller tjänster som kunden köpt från Tioträd på nätet, kan ett neutralt tvistlösningscenter hittas på http://ec.europa.eu/consumers/odr för att få en utom-domstolslösning. Klagomål som kommit in via denna länk vidarebefordras till ansvarigt tvistlösningsorgan i Sverige. För mer information, besök EU online-portalen. Tioträd är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett organ för konsumentklagomål, men är i allmänhet redo att delta i ett tvistlösningsförfarande innan ett konsumentklagomål. För ytterligare frågor, kontakta Tioträd på hej@tiotrad.se.

§ 9 Äganderättsförbehåll

Tioträd förbehåller sig äganderätten till samtliga artiklar levererade fram tills alla fordringar mot kunden eller mot den som har mottagit artiklarna är uppfyllda. Detta gäller också för framtida uppkommande fordringar. För hävdande av äganderättsförbehållet är Tioträd berättigade att kräva omedelbart överlämnande av artiklarna under uteslutande av varje kvarhållanderätt såvida det inte handlar om rättsligt giltiga fastställda eller obestridda motkrav.

§ 10 Ansvar för fel eller brister på tiotrad.se

Internetsidorna erbjuds i den utformning som Tioträd vid varje enskilt tillfälle valt. Tioträd garanterar inte att Internetportalen motsvarar kundens krav och alltid står till förfogande utan tillfälligt avbrott, tidsriktigt, säkert och felfritt. Användandet av Internetportalen sker på kundens egen risk. Tioträd tar i synnerhet inte ansvar beträffande resultaten som kan uppnås genom användningen av Internetportalen och för riktigheten i informationen som fås inom ramen för Internetportalen.

Alla produkter i webbshopen finns till försäljning, med reservation för slutförsäljning och prisändring. Vid tryckfel, tekniska problem eller annat förbehåller sig Tioträd rätten att annullera inkomna beställningar.

§ 11 Skydd av intellektuell egendom

Texterna, bilderna, ljud, grafik, animationer och video såväl som deras arrangemang på Tioträds webbsida är underkastade lagens skydd för upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, spridas, förändras eller göras tillgängligt för tredje man. Några av Tioträds webbsidor innehåller dessutom bilder som är underkastade tredje mans upphovsmannarätt. Såvida inget annat anges är alla märkestecken på Tioträds webbsidor märkesrättsligt skyddade. Ingen licens för nyttjande av intellektuell egendom upplåtes av Tioträd eller tredje man genom dessa webbsidor.

§ 12 informationsskyldigheter

Vid registreringen samtycker kunden till att Tioträd behandlar dennes personuppgifter enligt Tioträds Integritetspolicy. Upplysningarna som begärs i beställningsprocessen kommer att sparas för kunden. Möjlighet att ändra uppgifterna finns vid beställningen eller under Mina sidor, det åligger kunden att tillse att Tioträd har aktuella personuppgifter då aviseringar, leveransinformation, utskick av fakturor mm sker via mail eller sms. Kunden ansvarar för kostnader som uppstår på grund av felaktiga uppgifter från kunden. Efter registreringen erhålls ett lösenord och en beteckning för kundens konto. Säkerställ att lösenordet och kontot inte görs tillgängliga för obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till annan person bekräftas att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om kunden tror att obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter åligger det kunden att omedelbart meddela Tioträd detta och byta sitt lösenord. Kunden är förpliktigad att omedelbart underrätta Tioträd om varje missbruk av dennes lösenord eller konto. Båda avtalsparterna kan när som helst säga upp kundens konto utan angivande av skäl. I dessa fall kommer Tioträd att lägga ner eller radera kundens konto och alla lagrade uppgifter. Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Tioträds skriftliga medgivande. Vidare reserverar Tioträd rätten att avslöja kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Tioträd rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Kunden godkänner att Tioträd genomför den behandling av kundens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.

§ 13 Prissättning

Samtliga priser anges i svenska kronor och inklusive moms om inget annat anges, priset gäller med förbehåll för slutförsäljning och prisjusteringar från leverantörer. Samtliga priser gäller dock med förbehåll för eventuella felskrivningar. Erbjudanden kan ej kombineras. Samtliga lämnade offerter gäller med reservation för slutförsäljning och prisjusteringar hos leverantörer. Offerten skall, om inget annat avtalats, endast ses som en prisindikation om den inte accepteras omedelbart vid offerttillfället.

§ 14 Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Tioträds kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tioträds sida, som gör att nämnda avtal/utfästelse ej kan hållas, skall utgöra grund till att Tioträd befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

§ 15 Garanti

Alla varor hos Tioträd har 1 års garanti (avser fabrikationsfel). Skador uppkomna efter mottagandet av varan ersätts ej.

§ 16 Adressändring och uppehåll


Meddela adressändring genom att anmälan via “Mitt konto” eller genom vårt kundformulär. Möjlighet finns även att begära tillfälligt uppehåll i Tjänsten. Vid uppehåll förlängs prenumerationen med samma antal dagar som uppehållet, dock minst en leveransperiod. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande prenumerationsperiod. Uppehåll får som längst göras under en period av 180 dagar. (Samma gäller för tillfällig adressändring).

§ 17 Meddelanden


Tio träd kan komma att kontakta kunden genom angiven e-postadress från registrering, i syfte att informera om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till kundens prenumeration.
Som en del av prenumeration, alternativt vid registrering av konto – kan Tioträd komma att skicka nyhetsbrev, erbjudanden från Tioträd och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som uppgiven för Tioträd. Utskicken sänds med den regelbundenhet som Tioträd bestämmer vid var tid. För att avanmäla, använd länken för avanmälan längst ned i meddelandet. 

§ 18 Prenumeration

18.1 Villkorsändring

Tioträd äger rätt att när som helst ändra villkor och gällande priser gällande prenumerationsavtal genom att informera kunden inom skälig tid innan ändringarna träder i kraft. I dessa fall har kunden rätt att säga upp sin prenumeration från det datum då ändringen träder i kraft. Uppsägning sker via skrivet media som epost, brev eller kontaktformulär.

 • E-post: hej@tiotrad.se
 • Adress: Magnetvägen 4 46138 Trollhättan
 • kontaktformulär

Eventuella villkorsändringar meddelas till kund per mail till den av kunden registrerade mailadress.

18.2 Betalning

18.2.1 Genom prenumerationen förbinder sig kunden att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande alternativt förskottsbetalning för hela kvarvarande perioden.

18.2.2 Betalning sker via kredit- eller betalkort. Kunden godkänner vidare debitering i samband med utskick av prenumeration utan ytterligare godkännande fram till dess att kunden byter betalsätt och/eller uppdaterar sina betalningsuppgifter genom att kontakta Tioträds kundtjänst.

18.2.3 Den första debiteringen sker i samband med att ansökan om en prenumeration och efterkommande debiteringar sker runt den 28:e varannan kalendermånad innan varan skickas ut.

Tioträds ekonomiska ansvar begränsas till av kunden anmälda uteblivna exemplar och till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen efter anmälan förlängs med motsvarande antal dagar. Orgnr 559378-0959.

18.6 Leverans

Efter påbörjad prenumeration sker leverans enligt avtal. Beroende på när under en kalendermånad ansökan om prenumeration har inkommit, kommer den första leveransen att ske under samma eller nästkommande kalendermånad.

18.7 Reservation slutförsäljning

Om en vara tar slut förbehåller Tioträd sig rätten att inte leverera någon vara den aktuella kalendermånaden. Kundens betalkort kommer då inte att debiteras.

18.8 Uppsägning

Sista dagen att säga upp prenumerationen för att inte motta nästa leverans är två veckor innan kontodebitering (se ovan, punkt 18.2.3). Uppsägning sker via skrivet media som epost, brev eller kontaktformulär.

 • E-post: hej@tiotrad.se
 • Adress: Magnetvägen 4 46138 Trollhättan
 • kontaktformulär

Tioträds webshop erbjuder prenumeration på utvalda produkter. Aktiva prenumerationer upphör om prenumerationsartikeln utgår ur sortiment. Finns ersättningsartikel erbjuds kunden byta artikel.

VISTAS PÅ VÅR HEMSIDA MED GOTT SAMVETE!